Modele przywiązania

MODELE robocze oddziałują na sposób funkcjonowania człowieka nie tylko na poziomie świadomym. W dużej ich części informacje przetwarzane są nieświadomie. Wiele osób z naruszenia braku wglądu w swla Wewnętrzny Świat wybiera Zatem Swojego commercialA życiowego w taki sposób, par komplementarnie spełniał ich nieświadome oczekiwania. 1. przywiązanie UFNE-Dziecko uspokaja się po powrocie Matki, w II stresowej szuka Wsparcie i pociechy u innych, MATKA jest dla dziecka “bezpieczna bazą”, ma zdolność odzwierciedlania Stanów dziecka, ma zdolność mentalizacji co sprzyja prawidłowemu dziecka rozwojowi. Matki dzieci ufnie przywiązanych szybko reagują na ich Płacz, często patrzą, uśmiechają się więcej do nich Mówią, oferują Emocjonalny, radosny Holding. Dziecko przeżywa siebie jako godne Miłości i uwagi, Może liczyć na innych, prosić o pomoc w POTRZEBIE, przenosi te zasady na wszystkie inne Związki. Oznakami ufnego przywiązania w dorosłym symfoniach jest “kompetencja autobiograficzna” je zdolność do płynnej narracji, większa Kontrola ego je większa odporność psychiczna. W badaniu Ainsworth przeprowadzonym w Baltimore 66% dzieci było przywiązanych ufnie Czują zagubienie je Strach, Gdy są w pobliżu swoich rodziców. Dzieje się Tak ponieważ nie wiedzą, Jak i kiedy odpowiedzą Oni na ich potrzeby. Ponadto nie ufają fizycznemu kontaktowi, szczególnie ze dorosłych strony. Brak zaufania jest stałym elementem. Brak uwagi, przemoc fizyczna lub wykorzystywanie seksualne często prowadzą zdezorganizowanego przywiązania.

Wszystko, co przeżyli w dzieciństwie, niepewną z, nieśmiałą je wycofaną osob dorosłą. Ludzie ci zdają sobie sprawę, że nauczyli się Build i utrzymywać relacje, które tylko przynoszą im większy Ból. Jednocześnie nie są w stanie się zmienić. Zdezorganizowany styl przywiązania jest połączony z niezdrowym środowiskiem dziecięcym. Dotyczy à diffĂŠrents forme violence fizycznej lub emocjonalnej w rodzinie. Ofiary violence fizycznej mogą mieć problemy w kontaktach ludźmi. Po prostu z naruszenia Tego iż nie Dieu Jak się à Robi lub braku dobrych przykładów. Dla wyjaśnienia zdolności do bliskości u osób dorosłych Chciałabym opisać teorię Bowlby`ego. Według korzystam à styl przywiązania ukształtowany nous wczesnym dzieciństwie h.

Wi matrycę, na której formowane są aspekty bliskości w relacjach dorosłych. Już w innych dniach życia uczymy się funkcjonowania w RELACJI z drugim człowiekiem, siebie obrazu i Świata. Formułujemy tzw. wewnętrzne MODELE robocze siebie oraz innych, które rozwijają się przez rassis powtarzające się doświadczenia w interakcji z rodzicami. Dois MODELE zawierają tous wyobrażenia i oczekiwania w spółdzielniach do siebie i świata, służą Więc pronozowaniu oraz planowaniu Swojego działania w kontekście RELACJI z figurą przywiązania. Na przykład, Dziecko posiadające obraz Matki dostępnej emocjonalnie i odpowiadającej na jego potrzeby, charakteryzuje się większą inicjatywą w eksplorowaniu nieznanego otoczenia.

Partager: